نویسنده = احسان سامانی
تعداد مقالات: 2
1. لرد چانسلر و قاضی القضات مقامات عالی قضایی انگلستان و اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-152

احسان سامانی


2. احکام دوجنسیتیها در باب ‌حج

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-50

احسان سامانی