کلیدواژه‌ها = اصل آزادی قراردادها
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت قرارداد پایاپای از دیدگاه حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-91

حسین رونده


2. بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-148

شهرام منافی