2. مطالعه تطبیقی تراستی و متولی،شباهتها و تفاوتها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-46

احسان سامانی


3. قرارداد بیع زمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-16

محمد امین وحدانی نیا


4. مبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-34

ابوالفضل حشمتی؛ محمد حسین بیاتی


5. تاملی بر علل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکتها

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-28

بهرام حسن زاده


7. تاثیر تغییر جنسیت در ارث از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-33

محمد داودآبادی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ صادق حسن زاده


8. ماهیت و آثارصکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-53

فرشاد اکبری


9. چالش حقوقی معاملات شخص با حسن نیت و راهکار آن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-27

عباس کریمی؛ مهدی علاء


10. ماهیت وصیت واجب در قوانین و حقوق کشورهای اسلامی- عربی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-26

سیامک قیاسی سررکی


11. آثار حقوقی تولد کودک از طریق رحم جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

حمیدرضا رنجبرقاسمی؛ محمدحسین بیاتی


12. وظایف و مسئولیت مدنی زیان دیده در مقابله و کاهش خسارت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-52

ابوالفضل حشمتی؛ محمد حسین بیاتی


13. نگاهی به تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-66

داود سلطانیان


14. احکام دوجنسیتیها در باب ‌حج

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-50

احسان سامانی


15. بررسی قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و نظام بانکی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-59

عطیه حیدر؛ محمد رضا پیرهادی


16. اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرارداد

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-47

محسن خوانساری


17. جایگاه مسئولیت مدنی بیماستان ها ناشی از حوادث بزشکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-48

شهاب بازوند


19. آسیب شناسی قانون پیش فروش با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-56

محمد داودآبادی


20. تحلیل رویکرد دادگاه‌ها نسبت به داوری دعاوی اموال عمومی و دولتی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-47

مصطفی عبدیزدان


21. قرارداد آتی سکه در بورس کالا با نگاهی به حقوق مدنی فرانسه(اصلاحیه2016)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

محمد داودآبادی


22. بررسی بیع اموال غیرمادی درنظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-88

شهرام عابدینی؛ محمد حسن گلی شیرودی


23. تحصیل دلیل از طرق نامشروع

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-78

ابوالفضل حشمتی


24. جایگاه قرعه به عنوان حاکم کور در قوانین موضوعه ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-66

ابوالفضل حشمتی؛ سید رضا موسوی