واکاوی تاریخی عنصر نص گرایی در روشهای فقهی امامیه و نقش آن در پیشرفت فقه نظام اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فقه امامیه به عنوان یکی از مهمترین علوم اسلامی در طول تاریخ حیات خود با عناصر و مواد موضوعی به انسجامی رسیده است که گاه ارزشیابی قوت و توالی این عناصر مورد غفلت قرار می گیرد. نص گرایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های استنباطات فقهی اگرچه در مقام نظر دارای فراز و فرودهای خاص مکتبی بوده است لیکن در مقام عمل و ثمرات بیرونی فقه به مثابه عاملی مهم و جهت دار بروز پیدا کرده است. در این مقاله با واکاوی برخی مبانی نظری و بسترهای تاریخی نص گرایی در نوع اجتهاد امامیه جایگاه آن را در پیشرفت فقه اجتماعی تبیین می نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Analysis of the text element oriented methods Imami jurisprudence and its role in the development of the social system of jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Behnam Talebi Taadi
  • Hussein Birashk
  • Navid Emsaki
چکیده [English]

Islamic Jurisprudence as one of the most important Islamic Sciences During its life history Is consistent with the different elements and thematic material .When evaluating the strength and the sequence of these elements are neglected. Text orientation as one of the main characteristics of   the legal inferences.  However, as certain schools of thought seems to have been ups and downs, but in practice the external benefits of jurisprudence as an important factor for the incidence has increased significantly. This paper investigates some of the theoretical and historical contexts text orientation in the Shiite jurisprudence explain its position in the social development of our jurisprudence.