نگاهی به تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 50 ، تقلیل ثمن را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهد بایع در اختیار خریدار قرار داده است که گاهی ممکن است با نهاد جبران خسارت همپوشی پیدا کند. با اینهمه تقلیل ثمن مزیت های منحصر به فرد خود را دارد و استفاده از آن نیازمند حصول شرایط خاصی می باشد. آنچه در این مقاله می گذرد تبیین جایگاه این شیوه از جبران ضرر در کنوانسیون بیع بین المللی با التفات به نظرات مفسرین و رویه دادگاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

At the reduced price of the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods

نویسنده [English]

  • Davoud Soltanian
چکیده [English]

Article 50 of CISG place price reduction at the buyers disposal as a remedy for breach of contract on the part of the seller, having some overlaps with the compensation. Price reduction, however, has its own unique advantages which using this remedy needs to meet some requirements. This paper studys the caces of using price reduction remedy in the CISG, having regard with commentators writings and cace law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price reduction
  • Compensation
  • lack of material
  • compliance
  • lack of legal compliance