تحصیل دلیل از طرق نامشروع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند. این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است. چرا که عدم رعایت اصل مشروعیت در طرق تحصیل دلیل م یتواند ادله تحصیلی را در معرض ب یاعتباری و بطلان قرار داده یا آن را در حد یک اماره و اوضاع و احوال متزلزل سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achieve residence of illegal way

نویسنده [English]

  • Abolfazl Heshmati
چکیده [English]

Add of legal and to be law of proof for present to judge, way achieve that must to form canonical or juridical and accordance to be with the law. The most important of proofs at prove one subject, specially an act criminal, sometimes at arrived to criteria and conditions forecasted unseen all of them are invalid. This subject especially at the stage research introduction is very full significance. Because without compliance principal legality at the way research of reason would to be evidence search put on the exposed invalid and nullity or that to measure one preoccupation and circumstantial evidence to unstable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proof
  • achieve education
  • reason of news
  • Proof of burden
  • legitimate reasons
  • lack legitimate reasons