قاعده احسان و مجرای آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون قاعده احسان، یکی از قواعد موجود در فقه که با گذشت زمان نیاز توجه به آن بیش از پیش احساس می شود. تلاش نویسنده در نهایت آن است که پس از معرفی قاعده با توجه به نیازهای امروز نظام حقوقی و پیدایش نظرات جدید حول محور این قاعده، جایگاه آن را در نظام حقوقی کنونی ایران به رشته تحریر در آورد. به طور خلاصه می توان گفت احسان به طور سنتی یکی از موارد مسقط ضمان قهری می باشد و مقصود از این قاعده آن است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران، موجب ورود ضرر به آنان شود عمل او ضمان آور نیست. روشن شدن جنبه های مختلف این قاعده مستلزم بررسی از جهات مختلف است، که ما نیز در 3 فصل به این مهم می پردازیم. در فصول ابتدایی که گزینشی است همراه با تلخیص و تصرف از کتب دانشگاهی و فقهی به تبیین )ویادآوری( مبانی فقهی و مدارک قاعده می پردازد و در فصل سوم به مجرای این قاعده در نظام حقوقی ایران خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ihsan and its channel base in the Iranian legal system

نویسنده [English]

  • Seyed Husein Tabatabaei
چکیده [English]

The article is about the principle of beneficence(ehsan). The author's efforts to introduce the rule with respect to the needs of today's legal system and the emergence of new ideas around this rule and its status in the current legal regime in Iran. In summary, reducing the area of the legal liability is traditionally one of the purposes of this rule: if the motive of service and kindness to others, causing damage to their liability therefore his action there will not any legal responsibility. Clarify different aspects of this rule requires the study of different ways, which we discuss in this chapter 3. In the early chapters that summarize and capture selectively with the academic and legal texts to explain jurisprudence and examine the evidence base and In chapter three, the channel will be the rule in Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beneficence
  • Emergency
  • harm
  • management of others property