جایگاه قرعه به عنوان حاکم کور در قوانین موضوعه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از قواعد مهم و کاربردی در فقه و حقوق موضوعه قاعده قرعه است. این قاعده برای اثبات برخی دعاوی به کار می رود. اما در مورد این قاعده و موارد کاربرد و چگونگی استفاده از آن بین تمام فقها و محققین اتفاق نظر نیست. آیا قرعه قاعده ای تأسیسی است یا امضایی؟ آیا قرعه برای موارد مشکل به کار می رود )القرعه لکل امر مشکل( یا موارد مجهول؟ آیا قرعه اماره است یا از اصول عملی به شماره می شود؟این سوالات وسوالاتی دیگر مواردی هستندکه محل اختلاف و بحث می باشند و در مقاله حاضر سعی در پرداختن به آن ها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of Lottery the blind in the laws governing Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Heshmati
  • Seyed Reza Mousavi