ضمان خسارات دادرسى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مىکردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتا اثبات مى شود که حکم به ضمان محکوم علیه، بر اساس هیچ یک ازوجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hearing damage assurance

نویسنده [English]

  • Morteza Fayyaz