تاملی بر علل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان ها

چکیده

شرکتهای تجاری به عنوان مولدهای اصلی اقتصاد هر کشور شناخته شده و بیش از هشتاد درصد تراکنش مالی و تجاری توسط آنها صورت می پذیرد . شرکتهای تجاری در قالب شرکتهای خصوصی ، عمومی و دولتی در تمامی زمینه های پولی ، بانکی ، حمل و نقل ، بیمه ، درمان ، پیمانکاری ، پروژه ای ، نفت و گاز و سایر موارد فعالیت دارند. لکن نظام رصد ، شناسایی و نظارت بر انواع شرکتها در حقوق ایران نامشخص می باشد به نحوی که عدم تولیت دقیق نظارتی شرکتها موجب بروز مشکلات و آسیب های مالی و تجاری در کشور گردیده است که علاوه برمعضلات و ایجاد فضای غیر شفاف ، بی نظمی ، موجبات فساد اقتصادی و مالی را نیز فراهم می آورد . به نحوی که بعد از ثبت شرکتها بسیاری از این دسته از اشخاص حقوقی به حال خود رها و هیچ نظارت ویا الزام قانونی و مسئولیتی برای موسسین آن در نظر گرفته نشده است . در این مقاله ضمن بررسی علل و انگیزه ایجاد شرکتهای صوری و غیر فعال و یا یکبار مصرف ، روشهای شناسایی و مقابله با این دسته از اشخاص حقوقی غیر واقعی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study about the causes of creation formal corporation, from the perspective of company registration

چکیده [English]

Commercial corporations are known as major begetter of all countries economy, while more than %80 of financial transactions are done by them. Commercial corporations as a public legal person or private one, are structured to do a variety kind of activities such as business and financial, transportation, insurance, medical, contracting, petrochemical and banking activities ,but in Iran there in no strong and efficient supervisor. Absence of strong supervision and watchdog institution in Iran, lead to a wide range of predicaments and obstacles in whole commercial era on one hand, and chaos, corruption and other economic crime on the other hand. So that, after the end of registration process, companies are left unsupervised and with no responsibility. In this article we reviewed both the motivation of establishing formal corporations and the way of identifying and monitoring these kind of legal persons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formal corporations ، false activity،company registration
  • responsibility
  • obligations