اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرارداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) و مدرس دانشگاه

چکیده

ممکن است پس از انعقاد قرارداد و درمرحله اجرای آن، انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد به سبب قرارگرفتن در وضعیت اضطراری که در اثر تغییر اوضاع واحوال عقد یا وقوع حوادث پیش بینی نشده ایجاد می شود، بسیار سخت یا گزاف و پرهزینه شود. گرچه اصل استحکام قراردادها به عنوان اصلی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید، اما از دیرباز اندیشمندان حقوق درپی یافتن راه حلی بوده اند که ضمن احترام به اصل ثبات قراردادها، از اثرات زیان بار اجرای چنین تعهداتی کاسته شود و با معاف دانستن مضطر از اجرای تعهد خویش یا با تغییر واصلاح مفاد قرارداد و انطباق آن با شرایط جدید امکان اجرای بدون مشقت قرارداد فراهم گردد. در نظام حقوقی ایران هرچند به صراحت امکان فسخ یا تعدیل قرارداد درصورت ایجاد وضعیت اضطراری به عنوان قاعده ای عمومی در حقوق قراردادها مورد پذیرش قرارنگرفته است؛ اما می توان برمبنای اصول و قواعدی نظیر قاعده اضطرار و نفی عسروحرج و همچنین نظریه تغییر اوضاع واحوال، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد را در نظام حقوقی ما توجیه نمود و برای اثبات این نظریه می توان به دلایلی چون شرط ضمنی، غبن حادث ، اصل حسن نیت و دارا شدن غیرعادلانه استنادکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Constraint In Revocation and Adjustment of Contract

نویسنده [English]

  • mohsen khansari
چکیده [English]

Abstract. After contract is ratified, at the time of its execution, may be the contract commitments on the part of undertaker become so difficult or so expensive because of being put in emergency situation which itself may be due to the change of contract's conditions, or unexpected events. Although the principle of "strength of agreement" as a flawless principle‚ requires the necessity and execution contracts, law thinkers have tried to find a way to prevent the devastating effects of undertaking such commitments while considering the constancy of contracts. They have attempted to exempt the distressed from his commitment, or change the contents of the contract and match it to the new condition so as to be performable without much difficulty. In Iranian Law system, the possibility of contract revocation and adjustment has not been definitely accepted as a common rule in case of emergency situations; however, lawyers have tried to justify the possibility of revocation and adjustment of contract based on such principles and rules as" the rule of constraint" and denial of hardship and fault and also the theory of change of circumstances, and for affirming the aforementioned theory, they have referred to reasons such as implicit condition, created fraud, good faith principle and unfair possess.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constraint
  • Revocation
  • Adjustment
  • change
  • circumstances