مطالعه تطبیقی وجه التزام در قراردادها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه عدالت

چکیده

این نوشتار در پی واکاوی مفهوم شرط کیفری یا اصطلاحاً وجه التزام است. اندیشه جبران خسارات در نتیجه پیمان شکنی همواره وجود داشته. گاه قانون میزان و شیوه‌ی جبران را تعیین نموده و گاه دیگر خود طرفین قرارداد آن را بطور پیشینی تعیین می‌کنند. تعیین پیشینی میزان و شیوه جبران معمولاً به دو هدف انجام می‌شود: نخست جلوگیری از درگیر شدن در روند پیچیده و پرهزینه‌ی تعیین خسارات قانونی از طریق دادگاه و دیگر بالابردن هزینه های پیمان شکنی. اما تعیین پیشینی خسارات پیمان شکنی همواره و در همه حالت مورد تایید حقوقدانان و نظام های حقوقی نبوده است. در دوران‌هایی صحت قراردادها وابسته به انعقاد در قالب‌های قانونی پیشینی ( عقود معین) بوده و نتیجه پیمان شکنی نیز تنها به حکم قبلی قانونگذار بوده است. در بعضی نظام‌های حقوقی گذاردن خسارتی گزاف برای پیمان‌شکنی را خلاف منطق حقوقی و محکوم به بطلان دانسته‌اند. بنابراین بررسی مبانی تجویز صحت چنین شروطی و همچنین دیدگاه نظام‌های حقوقی مهم دنیا در این ‌خصوص و پیشرفت‌های حاصل شده در تئوری حقوقی نیز موضوع بررسی حاضر قرار گرفته است تا منجر به یافتن پاسخی منطقی، منصفانه، منطبق با نظام حقوقی ایران و جدید برای نهاد حقوقی وجه التزام و شروط کیفری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of penalty clauses

نویسنده [English]

  • Esmaeil Mostafaei
چکیده [English]

This article attempts to present an analysis of concepts of penalty clauses and liquidated damages. The compensation idea as a result of perfidy has always existed. Sometimes the law determines amounts and methods of compensation and on some occasions the parties determine it as a priori. Priori determination of the amounts and methods of compensation is usually done for two purposes: first, to avoid getting involved in the expensive and complex processes to assess the damages in the courts and second, to set to raise the costs of breach of contract. But a priori determination of damages perfidy has not been approved constantly by lawyers and legal systems in all cases. In some periods of time, the validity of contracts and perfidy related to the conclusion of the legal form of predetermined (nominate contracts), and perfidy could only be punished by prior legislators sentences. In some legal systems laying heavy perfidy damages are contrary to legal logic and sentenced to invalidity. So analyze the accuracy of principles of such terms and views of the world’s major legal systems and their developments in legal theory are the subject of this study to find a reasonable, novel and fair answer, in accordance with Iranian legal system for legal institutions, penalty clause and liquidated damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breach of contract
  • Liquidated damages
  • Penalty clause
  • Contractual damages
  • Freedom of contract