معیار وجود تقلب به عنوان استثنایی بر اصل حاکم در اعتبارات اسنادی با نگاه تطبیقی

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد

چکیده

در اعتبارات اسنادی بانک‌ها با توجه به دو اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد فقط موظف به انطباق اسناد بر حسب ظاهر و پرداخت در قبال ارائه اسناد می‌باشند. هنگامی که فروشنده با حسن نیت عمل نمی‌کند، در برخی موارد اصل استقلال ناخواسته موجبات حمایت از فروشنده‌ی متقلب را فراهم می‌آورد؛ در نتیجه‌ی این امر شکافی در سیستم اعتبارات اسنادی بوجود می‌آید. درمان این مشکل قائل شدن استثنائی بر اصل استقلال تحت عنوان "استثنای تقلب" می‌باشد. استثناء به خریداران این حق را می‌دهد که مانع مطالبه ناروای وجه و یا مانع پرداخت بانک گردد. دادگاه‌های در خصوص قاعده تقلب تفاسیر مختلف و بعضاً متضادی را مطرح کردند به گونه‌ای که ابهام و ناهماهنگی در معیار احراز تقلب در اعتبار اسنادی را موجب گردیده؛ این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چه معیار، حد یا ملاکی از تقلب برای استناد به این قاعده لازم می‌باشد. بدین منظور ابتدا عملکرد معمول اعتبارات اسنادی و اصول اساسی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در خصوص مفهوم تقلب،دلایل ، اقسام و رویکرد محاکم در این خصوص مورد بحث قرار گرفته و در انتها ضرورت وجود مقرراتی بین‌المللی یکنواخت در رابطه با موضوع تقلب به عنوان راه حلی نهایی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The measures of Fraud as An Exception to the Principle of Autonomy of Letters of Credit of comparative look

نویسنده [English]

  • Reza Moghaddam
چکیده [English]

Letter of credit is a payment method used under the rules of Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). Banks only check the conformity of documents on their face under the Strict Compliance Principle and the Autonomy Principle, paying against the presentation regardless of what happens in the underlying contract. As long as the seller is not acting in good faith, in some cases the Autonomy Principle may unintendedly results in protecting the fraudulent sellers. Thus, it threatens the reliance of the whole documentary credit as a secure payment system that legally protects the buyers against the fraudsters. Considering an exception to the Autonomy Principle known as “Fraud Exception” is the cure found to this problem. The exception entitles the buyers either to restrain sellers from drawing the credit or to restrain banks from making payments to them. The widespread use of documents and the exception led to the origination of an important Rule. Each judicial court argued different interpretation and sometimes in contrast with one another regarding the Fraud Rule, thereby creating an inconsistency in triggering the fraud rule in documentary credits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "standard/extent of fraud"
  • "the fraud rule"
  • "autonomy principle"
  • "strict compliance principle"
  • "letters of credit"