حق امتیاز به عنوان عوض در قراردادهای لیسانس اختراع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و اول؛ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 نویسنده دوم؛ کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

در قرن حاضر که عصر فناوری محسوب می‌شود، اکثریت کشورها و بنگاه‌های نیازمند به‌منظور نیل به سطوح بالاتر تکنولوژیک، درصدد دستیابی به فناوری‌ها و به‌ویژه اختراعات از طرق قراردادی هستند. ازجمله‌ی رایج‌ترین این روش‌ها قرارداد لیسانس است که به‌موجب آن مالک فناوری در ازای دریافت عوض، حاضر به اعطای اجازه‌ی بهره‌برداری می‌شود. بر همین اساس، تبیین پیچیدگی‌ها و ابعاد حقوقی عوض قراردادی به‌ویژه حق امتیاز یا رویالتی به‌عنوان متداول‌ترین روش تعیین عوض، اهمیت وافری دارد. حول حق امتیاز مسائل مختلفی از جمله تعیین حق امتیاز، تعهدات طرفین نسبت به آن و تأثیر حق امتیاز در انحلال قرارداد لیسانس اختراع مطرح است، اما مقاله حاضر می‌کوشد تا با امعان نظر به رویه‌های حقوقی و تجاری رایج در عرصه لیسانس اختراع، صرفاً ابعاد تعیینی آن را تبیین سازد. تحلیل‌ها و نتایج این پژوهش آشکار می‌سازد که برای کشورهایی نظیر ایران که در صدد بهره‌گیری از اختراعات بنگاه‌های خارجی هستند تکیه بر آن دسته از اقسام، مبناها و نرخ‌های حق امتیاز که حسب ماهیت متغیر خود، لیسانس‌دهنده را هرچه بیشتر ترغیب به همکاری و پشتیبانی می‌کنند، به مصلحت نزدیک‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Royalty as Consideration in Patent License Agreements

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahbari 1
  • Ashkan Asgari Mehrabadi 2
1 Corresponding & First Author; Assistant Professor of Law Faculty at Shahid Beheshti University
2 Second Author; MA in Intellectual Property Law at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In the present century known as age of technology, most countries and companies in order to achieve the higher technological levels are seeking to obtain technologies especially patents through contractual methods. Among the most common methods is the license agreement whereby the owner of patent in exchange for a consideration, grants a permission to exploit. Accordingly, analyzing complexities and legal aspects of contractual compensation specially royalty as the most common method of payment has crucial important. There are different issues around royalty such as determining of royalty as consideration, the royalty related obligations and the role of royalty in dissolving of license agreement, but this paper regarding the current legal and common commercial practices governing on patent license agreement, focuses only on determining aspects of royalty. The analysis and results of this research clarifies that for countries such Iran which want to utilize the patents of foreign corporations, relying on certain kind, basis and royalty rates which by their variable nature, stimulate the licensor to cooperate and support more and more, is closer to their interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Royalty
  • Running Royalty
  • Patent
  • License agreement
  • Contractual consideration