تاثیر تغییر جنسیت در ارث از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2 عضو هیت علمی دانشگاه خوارزمی

3 حوزه علیمه قم(فقه و اصول)

چکیده

تغییر جنسیت در جامعه کنونی موجب پیدایش مسائل جدید فقهی و حقوقی شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش اساسی و مهم پاسخ داده شود که، سهم الارث افراد پس از تغییر جنسیت از دیدگاه فرق اسلامی و حقوق ایران چگونه محاسبه می‌شود؟
در مورد تغییر جنسیت افراد، اکثر فقهای شیعه قائل به مشروعیت مطلق می‌باشند و در مقابل، تمام فقهاء و حقوق دانان اهل‌سنت قائل به ممنوعیت مطلق هستند؛ در حالی که، اکثر حقوقدانان ایران و جامعه پزشکی قائل بر مشروعیت مشروط هستند.
این مقاله قول مشروعیت مطلق را پذیرفته و با تکیه بر قواعد فقهی، نتایج مهمی در مورد سهم الارث افراد، به این قرار بیان می کند: سهم الارث افراد پس از تغییر جنسیت، براساس جنسیت جدید محاسبه می شود؛ اما سهم ‌الارث والدین پس از تغییر جنسیت نسبت به فرزند متوفی خود، براساس جنسیت سابق محاسبه می‌شود. در مورد سهم‌ الارث زوجین از یکدیگر؛ اگر تغییر جنسیت هر دو متقارن باشد؛ از یکدیگر ارث می برند، در غیر اینصورت (تغییر جنسیت یکی از زوجین) زوجیت منقطع و ارث منتفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of changing gender in the inheritance from the Religions of Islamic and Iranian law

نویسنده [English]

  • MOHAMMAD DAVOUDABADI 1
چکیده [English]

Sex change Appearance new issues of jurisprudence and law in current society In this article, the crucial questions to be answered That, the inheritance of transgender people's rights from the perspective of Islamic sects and how calculated?
In the case of transgender people, the majority of Shia scholars believe to be the absolute legitimacy In contrast, all Sunni jurists and lawyers are allowed to absolute prohibition, while the majority of Iranian lawyers and medical community recognize the legitimacy of the contingent This article is accepted the promise of absolute legitimacy and relying on the legal rules, important results on people's inheritance, to the following states: Inheritance after sex change, is calculated on the basis of a new gender but the inheritance of parents from their child of the deceased after sex change calculated on the basis of ex gender And on the inheritance of spouses from each other; if transgender both is symmetrical inherit from each other (one of the

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual identity
  • sexual dysfunction
  • Neutral
  • trans Skshvalysm
  • inheritance