ماهیت و آثارصکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند

چکیده

چکیده:
از جمله اوراق بهاداری که مورد توجه جوامع مختل قرار گرفته است می‌توان به اوراق یا صکوک مرابحه اشاره کرد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک‌های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می‌باشد و می‌تواند نظر طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را به خود جلب نماید. این اوراق به عنوان سندی است که نشانگر مالکیت دارنده آن بر کالایی است که به صورت مرابحه‌ای خریداری شده است. معمولا مالکیت دارنده اوراق بر کالای منظور، به دلیل این‌که هر ورقه‌ای سقفی از لحاظ قیمت به خود می‌بیند، مالکیت مشاعی است.
برای اوراق مرابحه 4 نوع بیان شده است:
اوراق مرابحه برای تامین مالی ؛ اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ؛ اوراق مرابحه رهنی و اوراق مرابحه شرکت‌های تجاری
استفاده از اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی به دلیل مجاز نبودن بیع العینه در هیچ یک از بازارهای اولیه و ثانویه امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the nature and effect murabahd securities (sukuk)in the securities and exchange organization

نویسنده [English]

  • farshad akbari
چکیده [English]

Including securities that were impaired community is considered as bonds or Sukuk Murabahah noted. This document indicating ownership of securities as holder of the commodity that is bought for Mrabhhay. Property Consultants holder of the goods order, because each sheet into its own ceiling in terms of price, is joint ownership.
Murabaha 4 for bonds is stated that:
Murabaha bonds to finance; Murabaha bonds to provide liquidity, securities, mortgage and Murabaha Murabahah commercial papers
Use Murabaha bonds to provide liquidity to the transaction was not authorized Alynh not possible in any of the primary and secondary markets. However, other types of securities can be found in the primary markets or even some of them were used in the secondary markets. Some of these securities only internal use, but others can also be used at the international level.
Murabaha is a directive adopted on the issue and issuance. Although the guidelines and conditions for the issuance of Murabahah actions - including monitoring conditions, assets, securities holder, etc. - has predicted, but is silent about how to transfer items for classification include. In order to clarify all aspects of the use of these bonds must also be taken into consideration these issues, so the guidelines will require serious reform

کلیدواژه‌ها [English]

  • aa
  • A