بررسی فقهی –حقوقی تبدیل به غیر اوقاف عامه با تاکید بر مساجد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم در رابطه با ایجاد رفاه شهروندی توسعه شهری و ایجاد فضای های عمومی مفرح برای عموم شهروندان از قبیل پارک ها و بوستان های عمومی ، تعریض معابر شهری ، تعویض بافت های فرسوده و دسترسی آسان به مراکز مهم شهر می باشد.
این مساله در مورد شهر هایی که بافت مذهبی داشته و به تبع آن مملو از بناء ها و مکانهای مذهبی چون مسجد، حسینیه بوده از جهات فقهی و حقوقی مشکلات را به وجود آورده است . چه این که بناء های فوق نوعا وقف بوده و مطابق با فقه امامیه و حقوق موضوعه ، اصل اولی در رابطه با اوقاف منع هر گونه تغییر و تبدیل به غیر می باشد. از سوی دیگر برخی از مکانهای فوق به علت های مختلفی متروکه و محلی برای سکونت معتادین و.. شده است.این موضوع منجر به تعارض احکام فقهی و الزامات حقوقی از یک سو و لزوم توسعه شهری از سوی دیگر می باشد.مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی این مساله می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and judicial study of the permit to the public endowments transformation whit emphasis on mosques

چکیده [English]

Nowadays one of the important issues related to the creation of welfare, urban development and festive public space for all citizens is the development of parks and public gardens, widening of urban streets, time-worn tissues replacement and easy access to the important city centers.
This issue in the case of some cities with religious contexture which are full of religious buildings and sites like; mosques, Hosseinieh has legally and juridically created some problems. These problems resulted from the buildings which are typically devoted and according to the jurisprudence (Imamieh Feghh) and statutory law the first principle is related to prohibition of any changes and transformation in endowments (devoted places). On the other hands some of the buildings due to the different reasons have become an abandoned place or addict's habitat. The problem has caused a conflict between jurisprudence and legal requirements and the need for urban development. The purpose of the present study is legally and juridically survey on the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mosque
  • dedicated to profit
  • upturn
  • Emergency
  • endowments