مصادیق شروط ناعادلانه قرارداد

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه / مسئول حقوقی و املاک شهرداری

2 رئیس دانشگاه عدالت

چکیده

در اثر توسعه روابط اقتصادی قراردادهای جدیدی ایجاد شده است که در آن توازن بین عوضین وجود ندارد و این باعث شده است که طرف قوی تر مفاد قرارداد را به طرف ضعیف تر تحمیل نماید و شروط نا عادلانه ای و نا برابری را به طرف مقابل خود تحمیل کند. نمونه بارز این قرارداد ها، قرارداد های مربوط به سازمان های خدمات رسان، مراجع نیمه دولتی و خودروسازانی می باشد و اصولا به دلیل اینکه نیاز اصلی انسان ها و در انحصار افراد خاصی است، باعث شده که طرف قرارداد به شروط نا عادلانه آن تن دهد. در نظام‌ حقوقى ایران این موضوع آن‌ گونه که‌ در‌ حقوق کامن لا مطرح است، مطرح نشده و با ابهامات و ایرادات زیادی مواجه است؛ آنچه در قوانین ما به صورت پراکنده‌ و جزیی آمده‌ است؛ غـالب موارد قراردادهاى غیر عادلانه را پوشش نمى‌دهد؛و نمى‌توان از آن قاعده‌اى‌ کلى‌ را‌ استخراج‌ نمود‌ و این در حالی است که هر روز این گونه معاملات در حال گسترش است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی فقهی، قوانین داخلی و خارجی به بررسی ماهیت و ضوابط و مصادیق آن پرداخته تا بتوان در تعدیل شروط ناعادلانه قراردادی نقشی داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

unfair contract evidence terms

نویسنده [English]

  • masoud zeighamzadeh 1
چکیده [English]

AbstractToday because of new economic and industrial developments, a new form of contracts have been formed where one side stands in a position of strength and the other in a position of weakness and this causes the former to force the conditions of contract to the latter which can be unfair. Examples of such contracts are contracts of service organizations, semi-public authorities and automobile manufacturers and because the main demands of people are in Monopoly of certain people, others accede to the unfair terms and conditions. In Iranian legal system this has gone unmentioned and lots of doubts and objections exist. What that has been sparsely mentioned in our law does not cover most of the unfair contracts conditions and a main principle is impossible to form. In this article we have tried to adjust the unfair terms and conditions of such contracts with studying domestic and foreign laws, jurisprudence studies and their nature, rules and manifestations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords
  • Unfair
  • undue influence
  • coercion
  • inequality in contracts