طرح دعوای جمعی در دعاوی مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند

چکیده

چکیده

دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهان نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه می کند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. ریشه های طرح دعاوی جمعی به حقوق انگلستان باز می گردد، اما حقوق ایالات متحده آمریکا بستر رشد و بالندگی این شیوه اقامه دعوا بوده و الگویی منسجم برای سایر نظام های حقوقی به شمار می رود. در نظام مالکیت فکری برخی مصادیق از جمله نشانه های جغرافیایی، وجود دارد که نفع اشخاص زیادی در مصداق واحدی جمع می گردد از این رو طرح دعوای جمعی بهترین راه حل برای طرح این گونه دعاوی محسوب می شود. برای طرح دعاوی جمعی در نظام مالکیت فکری به نظر می رسد اثبات ضرر جمعی لازم و ضروری است و تا ضرر جمعی ثابت نشود نمی توان توجیهی برای طرح این گونه دعاوی به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collective action plan in intellectual property lawsuits

چکیده [English]

Abstract
Collective claims, a legal procedure for complaints lot of people, against the unit in a hearing is read . In this form of pleading one or more as called for by your representative and a number of people, the common claim is filed. Members of the group although in most cases do not have an active role in the proceedings, but the outcome of the proceedings are required The origins of mass claims can be traced to English law, but the United States of America rights litigation and pattern of growth and development of this approach is consistent with other legal systems. In some of the examples of intellectual property, including geographical indications, there That benefit many people in the comprehensive sense of the collective action plan is the best solution for putting such claims. For mass claims in the intellectual property system looks Proof of loss is required collective and mass loss can not be proved to be no justification for putting such claims acquired.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: litigation
  • intellectual property
  • collective action
  • Collective losses
  • Guild