چالش حقوقی معاملات شخص با حسن نیت و راهکار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشگاه مفید

چکیده

قواعد حقوقی باید براساس واقعیت و نیازمندی جامعه تنظیم شود. ازجمله این موارد، معاملات شخص با حسن نیت است. در باب اعمال حقوقی نباید از افراد جامعه توقع داشت تا مالک واقعی را بشناسند. به‌همین علت، اگر شخصی با حسن نیت و بی‌خبر از واقع، به استناد به یک ظاهر قابل اعتماد و پس از بررسی‌های لازم در صحت این ظهور عمل حقوقی‌ای منعقد کند نباید با کشف واقعیتی خلاف این ظاهر از حمایت این گروه دست برداشت. یعنی، مالک اولیه حق استرداد عین را از مالک فعلی ندارد. بدین نحو که در رابطه بین مالک اولیه و غاصب نخست، مال مغصوب در حکم تلف فرض می‌شود و مالک برای مطالبه بدل می‌تواند به غاصب مراجعه کند. اما معاملات بعدی صحیح فرض می‌شود. قوانین موجود در ایران، حمایت زیادی از شخص ثالث با حسن نیت نمی‌نماید، اما در این مقاله اثبات گردید که با بررسی فقه امامیه به‌عنوان منبع ثانوی حقوق ایران از جمله اماره ید و اصل صحت و موادی پراکنده در قوانین مدنی و تجاری، می‌توان راهکاری ناظر به اعتبار ظهور در معاملات شخص با حسن نیت استخراج کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

legal Challenges of Transactions made by Innocent Persons and Suggested Solutions

نویسندگان [English]

  • abbas karimi 1
  • mahdi alla 2
2 university of mofid
چکیده [English]

The codification of legal rules may not be ignorant of the realities and needs of the society. Of these cases, we may refer to the deals made by innocent persons. So, the ordinary people of a society may not be expected to recognize the real owner of properties for their legal acts. As a result, Where a person makes a transaction or a deal based on the confidence-making appearance and the examination of other conditions, such person should be protected if those prima facial facts deems untrue later. Namely, the initial owner may not claim the property from the current innocent possessor. It means that the illegal possessed property is considered lost one in the relation between the initial owner and the illegal possessor and the initial owner may refer to the illegal possessor to claim the substitute of the property. the subsequent deals are correct legally.
The Iranians laws do not provide the innocent person with considerable protection. However, this essay, having studied the Imamiah Jurisprudence as the secondary recourse of law-making in Iran including the possession circumstantial evidence and the correctness principle, and other regulations in the civil and trade codes ,shows that it is possible to develop the general rule of the appearance in deals made by innocent persons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appearance" theory
  • goodwill transferee
  • the preservation of transaction order
  • possession circumstantial evidence
  • " ignorance – to – challenges" principle