بررسی حقوق کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند

چکیده

مقرراتی در خصوص کارشناسی حاکم است که با بررسی دقیق آنها ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از قبیل سابقه تاریخی و مبنای توسل به کارشناسی در حل و فصل دعاوی و مقررات حاکم بر کارشناسی مشخص می شود. دراین میان اشخاصی که با تکیه بر توانائیهای فنی و علمی در رشته های مختلف، مردم و نهادها و دستگاه قضایی را در جهت دستیابی به نتایج درست در حل اختلافات موجود و احقاق حقوق مراجعه کنندگان یاری می نمایند، کارشناس نام دارند، برخی از حقوق کارشناسان مانند حق الزحمه کارشناسی در قوانین مربوط به کارشناسی مورد توجه قرار گرفته ولیکن بنظر می رسد حقوق دیگری همچون عدالت در ارجاع و استقلال کارشناس و یا مصونیت دربرابر توهین بیمه و بازنشستگی، می توان برای کارشناسان در نظر گرفت که حتی بخشی مانند مصونیت در برابر توهین در قوانین سابق مورد اشاره قرار گرفته و لیکن با توجه به تصویب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1381 و نسخ کلیه قوانین سابق، دیگر جایگاهی در قوانین جدید ندارد، یا حقوقی مثل عدالت در ارجاع و استقلال کارشناس و بیمه و بازنشستگی اساسا مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the rights of the official experts of the judiciary in Iran's law

نویسنده [English]

  • seyed rasoul samadi
employee
چکیده [English]

There are some rules dominating about administration that by investigations in these fields carefully, the various dimensions of this legal entity, such as the historical background and the basis for the application of the help in the settlement of claims, the rules governing the expert, will determine In this context, individuals who, by relying on technical and scientific capabilities in various majors, help the people, institutions and the judiciary to achieve the correct results in resolving existing disputes and rights of the clients, are called experts.
In the current laws, some of which are: Law of the Center of Official Experts of the Judiciary approved by the Law of 1381/1/18 and the Civil Procedure Law and the salary tariff of the official experts approved by the Presidency of the Judiciary and ... For experts Rights and duties are considered which by the careful reading of these laws and regulations we will find out them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expertise
  • Official expert of judiciary
  • Rights
  • Justice in referral
  • Independence Expert