تحلیل رویکرد دادگاه‌ها نسبت به داوری دعاوی اموال عمومی و دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه عدالت

چکیده

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایل دولت‌ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دست یابی به این منظور، بررسی آراء در دادگاهها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. بطور خلاصه مستفاد می‌گردد چنانچه قرارداد منعقده در محدوده حقوق داخلی باشد عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی از موجبات بطلان قرارداد داوری یا شرط داوری خواهد بود و منظور از اموال عمومی و اصل 139 قانون اساسی اموالی که خارج از فعالیت اعمال حاکمیت در دست دولت است و اموالی که برای اعمال تصدی و تجارت است اموال دولتی محسوب نمی‌گردد و در خصوص زمان اخذ مصوب هیات وزیران دیوان عدالت اداری معتقد است که قبل از انعقاد قرارداد می‌بایست مجوز هیات وزیران اخذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Courts Approach to Arbitration of Public and Governmental Asset Disputes

نویسنده [English]

  • mostafa abdeyazdan
چکیده [English]

Over years Arbitration, as an effective procedure for dispute settlement, has reached a particular position beside the countries’ judicial system, and the remarkable consequences arising from the method increased states’ tendency, day by day, towards selecting that, and replacing it with countries’ customary judicial system. How ever. To achieve this goal, analysis of decisions in courts and jurisprudents’ doctrines as to the definitions of public and governmental properties, their examples, and their difference viewpoint has been conducted. In brief, it is interpreted that if a concluded agreement/contract is within the scope of domestic law, disregarding Article 139 of the Constitution will be the ground of the nullity of Arbitration clause or Arbitration agreement, and the meaning of the public properties and Article 139 of the Constitution is the properties which are out of the activities of sovereignty acts in state’s authority, and the properties which are for tenure acts and trade are not considered as governmental properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • public properties
  • governmental properties
  • Article 139
  • referring to Arbitration