شناخت ادله و قوانین حاکم در قلمرو حقوق خصوصی بر اساس نظریه حکومت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 null

3 فارغ التحصیل دانشگاه عدالت

چکیده

 این مقاله پژوهشی درصدد پاسخ به این پرسش‌هاست که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است؟ با مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون می‌توان به حل تعارض آنها کمک کرد. در این تحقیق بر اساس نظریه حکومت به پاسخ خواهیم پرداخت که نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف می‌گردد و قانون مفسِّر همواره حاکم و مقدم بر قانون مفسَّر می‌باشد و این نظریه منطبق بر اصول عقلایی قانونگذاری در تمامی مکاتب فقهی و حقوقی است. در این پژوهش به تشخیص انواع حکومت در قلمرو حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و تطبیق بر بعض مصادیق روی آورده‌ایم و از قوانین بالادستی نیز که نوعی نظارت و تفسیر نسبت به قوانین پایین دستی دارند، بعنوان مصداقی از حکومت بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Reasons and the Laws Governing the Realm of Private Law Based On the Hokumat's Theory

نویسندگان [English]

  • najadali almasi 1
  • Mohammad Husain Bayati 2
  • aliakbar ranjbaran 3
1 Professor of the University of tehran
3 Graduated from the University of edalat
چکیده [English]

This research article seeks to answer what is the priority criterion of some lows to others in law schools? What is the method of identifying governing laws and skills in determining Hokumat's type relationship between two laws? By the skill of determining the kind of hukumat between two laws the conflict could be solved. In this research, we will answer according to the Hokumat's theory that The Hokumat's theory is defined as a kind of interpretation of the law to the law and the interpretive law is always governed and preceded by the interpreted law, and this theory is consistent with the rational principles of lawmaking in all jurisprudence and law schools. In this study, we have identified the types of hokumat in the realm of private law, international private law and international trade law, and the adaptation of some of the examples, and the upstream laws, which have a kind of monitoring and interpretation of lower laws, has been as hokumats example

کلیدواژه‌ها [English]

  • hokumat
  • Conflict of Laws
  • Interpretation of the law
  • Upper laws
  • Trade usage