مالیت محصولات فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

سردفتر

چکیده

منظور از "محصول فکری"تراوشات و تولیدات ذهنی و فکری است که در حوزه فرهنگ و ادب در قالب شعر، رمان، موسیقی، کتاب و...و در حوزه صنعت با عنوان اختراع، طرح صنعتی، نرم افزارهای الکترونیکی و.... که وقتی در پایگاه مادی و فیزیکی قرار می‌گیرد قابلیت ارائه به جامعه و استفاده توسط آحاد مردم را پیدا می‌کند. در این نوشتار ضمن تبیین ماهیت محصولات فکری مالیت آنها مورد بحث قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا می‌توان چنین محصولاتی را در زمره اموال قرار داد؟ یا تلقی کردن آنها به عنوان مال با اشکال مواجه است؟ پاسخ به این پرسش برای شناسایی نوع رابطه بین تولیدات فکری و تولیدکنندگان مفید فایده خواهد بود. اگر مالیت محصولات فکری پذیرفته شود مناقشات و رد و انکارهایی که در رابطه با حقوق متعلق به خالقان و پدید آورندگان آثار و محصولات فکری که در. واقع اصیلترین نوع تولید می‌باشد کاهش پیدا خواهد کرد و پذیرفتن رابطه مالکانه بین محصول فکری و خالق آن استبعادی نخواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Products of intellectual Synopsis

چکیده [English]

Intellectual Product  is meant to be "the mental and conceptual manifestations and creations that is presented to the society and used by the general public within cultural domains and decorum in the form of poetry, novels, music, books, etc. and in industry it is used as invention, industrial project, electronic software, etc. In this paper, by elucidating the nature of intellectual products ownership, their asset entity is also discussed in order to clarify whether such products can be categorized as contractual possessions or not? The answer to this shall be useful for the distinguishing the type of relationship between intellectual products and their producers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual
  • product
  • Ownership
  • Creation
  • nature